#W6 Chocolate Almond Mylk

105,000 VNĐ

Hạnh Nhân, Chà Là, Cacao, Muối Hồng Himalayan, Nước Tinh Khiết.