#S2 Antioxidant Skin

95,000 VNĐ

Thành phần: Cải Bó Xôi, Nho, Táo, Lê, Cà Rốt, Củ Dền, Mùi Tây.