#O3 Apple Time

85,000 VNĐ

Thành phần: Táo, Dứa, Bạc Hà.