#O2 Golden Gate

105,000 VNĐ

Thành phần: Chanh Xanh, Kiwi, Táo, Dứa, Lê.