#G8 Celery Juice

75,000 VNĐ

Thành phần: Cần Tây, Chanh Vàng.