#G5 KALEcium

85,000 VNĐ

Thành phần: Cải Xoăn, Cải Bó Xôi, Táo, Dứa, Bạc Hà.